مسابقه های سایت شوپی

مسابقه

  • سلام کاربران عزیز برای شرکت در مسابقه  نام و ایمیل و  شماره همراه  خود را وارد کنید  و جواب سوال سوال زیر را وارد کنید تا در مسابقه ما شرکت کنید برای سه نفر کد تخفیف داده می شود                                            

    از روی دوتا فیلم اموزشی که برای کودکان شما تهیه کردیم پاسخ بدهید

    اگر نیازه عاطفی کودکان مان برقرار نشود چه اتفاقی  می افتد؟